facebook flickr youTube

erik

Erik Höglund

Gymnasielärare inom samhällskunskap och geografi som framgångsrikt arbetat inom olika gymnasieprogram och med elever med olika förutsättningar och bakgrund. Erik har stor kompetens inom distansutbildning, dess teori och praktiska omsättning och ser digital kommunikation som en grundläggande del i framtidens pedagogik.

Under reformen av den svenska gymnasieskolan, GY11, var Erik referensperson för det samhällsvetenskapliga programmet och var med i utformningen av programmets innehåll. Vidare har Erik stor kunskap om skolans styrdokument och dess påverkan på den pedagogiska realiteten och har erfarenhet av att omsätta dem i praktiska lärsituationer. Erik har ingått i ledningen för samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet samt representant i UFL (Utbildning- och forskningsnämnden vid lärarutbildningen) vid GU där fokusering var på kompetensbehovet för framtidens lärare.