facebook flickr youTube

anders

Anders Eriksson

Skolutvecklare och pedagog inom IKT och media. Arbetar med utveckling av IKT och har mångårig erfarenhet av 1:1-satsningar i grundskola och på gymnasium. Anders undervisar i kommunikation med digitala redskap och sociala medier och är ofta anlitad som utbildare i IKT frågor.

Arbetar för sjätte året i rad med satsningen "Digital produktion - Lustfyllt lärande" inom Kulturdepartementets satsning Skapande Skola. Ett projektet som riktar sig mot elever i grundskolan och fokuserar på integrationen av estetiska lärprocesser i ämnesdidaktiken. Anders är även verksam som filmare och producent inom film och TV.