facebook flickr youTube

Pedagogisk utbildning - Processtöd

Samtliga utbildningsinsatser utformas i nära samarbete med er och syftar till att möta en eller flera av följande områden där målsättningen ligger på flera plan med tydliga kopplingar till Puenteduras teorier.

Utbildningarna för 30 st lärare och skolledare ges vid fyra tillfällen under 1 år. I god tid före första utbildningstillfället får pedagoger och skolledare göra en självskattning i kompetens och målsättning. Vi gör sedan en kartläggning som ligger till grund för hur vi planerar utbildningarna så att de fyller på den kompetens som redan finns inom IKT. Självskattningen blir också ett sätt för var och en att se sin egen utveckling under utbildningsperioden, samt ett utvärderingsverktyg för utfallet av utbildningsinsatserna.