facebook flickr youTube

Nätverksträffar

Innovateket organiserar nätverksträffar på olika nivåer där möjlighet ges att samtala metodiskt kring olika frågeställningar som rör skolans arbete med IKT. Syftet är att lära av varandra genom utbyte av erfarenheter och reflektioner över den dagliga pedagogiska verksamheten, där man bland annat analyserar verksamheten i relation till styrdokument och forskning. Forskningen visar att det pedagogiska samtalet ökar förutsättningarna för att uppnå en optimal kvalitet i verksamheten som gör det möjligt för varje elev att nå de nationella målen.

Vi kommer att kombinera flera av våra träffar med workshops och föreläsningar med experter inom respektive område.