facebook flickr youTube

magnus brungs

Magnus Brungs

Skolutvecklare med fokus på specialpedagogik och IKT. Lärarexamen i svenska i grundskolans tidigare år (år 1-7) och för specialpedagogisk verksamhet. Utbildad i Drama som pedagogiskt arbetssätt, Pedagogisk psykologi, samt Pedagogisk dokumentation med IT-stöd.

Tror på meningsfull och individanpassad undervisning, lustens betydelse vid inlärning, samt att använda IKT som en resurs i lärandet. Om en elev inte lär måste vi förändra vårt sätt att lära ut.

Läs mer: http://magnusbrungs.wordpress.com/ommig/