facebook flickr youTube

ronny

Ronny Nyberg

Ronny Nyberg är utbildad gymnasielärare i matematik och samhällskunskap med erfarenhet av flera års arbete som både arbetslagsledare och rektor på gymnasieskola. Han arbetar som gymnasielärare och VFU-ledare inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet och tycker det är roligt att utforska nya sätt att tillämpa teknisk utveckling i klassrummet.

Ronny är utbildad skolhandledare och har arbetat med processhandledning av pedagoger på gymnasieskolor och folkhögskolor sedan 2004.

Ronny är också certifierad utbildare för Apple inom Apple Professional Development (APD).

Ledarskap, förändringsprocesser, gruppdynamik, kommunikation och handledning är några av de områden Ronny arbetar med i våra utbildningar.