facebook flickr youTube

tina

Tina Lindahl

är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap, psykologi och sociologi. Hon har haft uppdrag som enskild referensperson för Skolverket inför GY11. Tina har tillsammans med några kollegor skrivit fram Spetsutbildningen samhällsvetenskap och humaniora, en av de tio första spetsutbildningarna i Sverige som utvaldes av Skolverket. Hon har varit verksamhetsutvecklare inom gymnasieskolan med formativ bedömning som specialistkompetens . Under många år har Tina arbetat i nätverk med ämnesövergripande och IKT-baserade projekt inom gymnasiet.

För närvarande arbetar Tina också vid Göteborgs universitet lärarutbildning där hon ansvarar för VFU-frågor, samarbete mellan skola och universitet samt med utbildning av lärarutbildare. Hon har också tidigare varit projektledare för en ny VFU-organisation i ett samarbete mellan GR och GU. Tina är skolhandledarutbildad, samt utbildad counceller med KBT-inriktning och har haft uppdrag som processhandledare i olika lärarlag och arbetsteam sedan 2002.

Ledarskap, förändringsprocesser, gruppdynamik, kommunikation och handledning är några av de områden Tina arbetar med i våra utbildningar