facebook flickr youTube

kerstin

Kerstin Sundberg

Teknik- och datalärare på gymnasiet sedan drygt tio år tillbaka. Utbildad civilingenjör med 15 års yrkeserfarenhet från näringslivet. På gymnasiet har Kerstin ansvarat för flera 1-till-1-projekt. Kerstin har arbetat med IKT under hela sin yrkesverksamma tid och har också ansvarat för fortbildning av lärare och rektorer..