facebook flickr youTube

annette

Annette Appelstrand

är utbildad adjunkt och arbetar som gymnasielärare i svenska och engelska på gymnasiet. Har sedan 1995 arbetat med 1:1 i nätverk kring lärande och datorpedagogik, de senaste tio åren som programansvarig lärare för det IKT-baserade gymnasieprogrammet Samhälle och Natur. Har utvecklat IKT-baserade arbetsmetoder bland annat kring tvärvetenskapliga tema- och projektarbeten och presentationsteknik med datorstöd.

Har tillsammans med kolleger skrivit fram Spetsutbildning samhällsvetenskap och humaniora, en av de tio första spetsutbildningarna i Sverige som i hård konkurrens valdes ut av Skolverket. Är programansvarig lärare för utbildningen.

Har vunnit Götapriset (- en tävling för anställda inom stat, kommun och landsting -) för bästa kvalitetsarbete: Praktiskt kvalitetsarbete i klassrummet. P.g.a. sin mångåriga erfarenhet av kvalitetsarbete inom skolan är Annette ofta engagerad som föreläsare och anordnare av workshops inom systematiskt kvalitetsarbete. Arbetar som verksamhetsutvecklare inom gymnasieskolan med specialistkompetens formativ bedömning.

Har haft uppdrag som verksamhetsutvecklare inom gymnasieskolan med specialistkompetens formativ bedömning. Specialiserad på presentationsteknik som medel för att förstärka alla typer av muntliga anföranden.