facebook flickr youTube

 • Innovateket 1
 • Innovateket 2
 • Innovateket 3
 • Innovateket 4
 • Innovateket 5
 • innovateket slide 6  julius
 • Innovateket 7
 • Innovateket 8
 • innovateket slide 9 ny 2013
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild
 • bild

BARN OCH ELEVERS LÄRANDE i fokus

Vår erfarenhet av IKT som ett integrerat verktyg i skolarbetet kommer från ett mångårigt pedagogiskt arbete. Det gör att vi idag har en välgrundad strategi för hur förskola/skola kan använda IKT för skolledare, pedagoger/lärare, barn och elever. I både införande och processtöd arbetar vi alltid med barn och elevers lärande i fokus.